Kontrola dostępu w nowoczesnych biurowcach

Najnowsze możliwości technologiczne na nowo zdefiniowały naszą rzeczywistość. Miejsce pracy biurowej w ciągu ostatnich lat przeszło swoistą ewolucję – od prostego pomieszczenia z biurkiem i telefonem do interaktywnego środowiska, które dysponuje własną inteligencją. Komputery i pracownicy biurowców egzystują w symbiozie, której zasady pracy wyznaczają kamery, systemy kontroli, detektory i różne czujniki. Brzmi jak science fiction? W tym przypadku wyraz fiction możemy wykreślić, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości większość biurowców to pilnie strzeżone, inteligentne twierdze.

Tak zaawansowane innowacje mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w budynku, zapobiec wtargnięciom intruzów z zewnątrz i kradzieżom zarówno wartościowych urządzeń biurowych, jak i czegoś dużo ważniejszego – danych i informacji. Nowoczesne biurowce w swoim wnętrzu kryją szereg mniej lub bardziej skomplikowanych systemów zabezpieczeń, które pozwalają kontrolować i monitorować działania w całym budynku. Dzięki temu możemy mieć pewność, że poufne dane, które decydują o losie naszej firmy, nie dostaną się w niepowołane ręce.
W sieci kamer monitoringu CCTV

Jednym z podstawowych zabezpieczeń w biurowcach jest całodobowy monitoring, czyli system telewizji przemysłowej CCTV oraz tzw. kontrola dostępu. Sieć kamer monitoruje i analizuje budynek, sprawdzając, czy nie wtargnęły do niego nieuprzywilejowane osoby z zewnątrz, natomiast dostęp do konkretnych części budynku, pięter lub pomieszczeń, jest kontrolowany i zabezpieczany przez układ czytników, które akceptują lub odrzucają różne rodzaje kart. Pracownicy dysponują odpowiednimi przepustkami, które wyznaczają ich obszary poruszania się po biurowcu. Czujne oczy kamer rejestrują i systematycznie raportują wszystkie autoryzowane i nieautoryzowane działania poruszających się osób. Podobne zadanie mają również recepcje zlokalizowane w różnych częściach biurowca, które monitorują przepływ osób.

System kontroli dostępu KD w budynku minimalizuje ryzyko strat poniesionych z powodu kradzieży, a także zapewnia nowoczesny i wygodny system identyfikacji pracowników. Każdy z nich posiada zbliżeniowe karty dostępu, które umożliwiają poruszanie się w określonych częściach budynku. Karty RFID występują w różnych odmianach w zależności od przeznaczenia, np. w module gościnnym, który pozwala na oprowadzanie gości lub wizytatorów odwiedzających budynek. Pracę całego systemu kontroluje główny komputer nadzorujący, który za pomocą sterowników komunikuje się z czytnikami kart zbliżeniowych. Zintegrowany z systemem kontroli i monitoringiem układ alarmowy informuje o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub naruszeniach dostępu – taki bezosobowy system kontroli eliminuje potrzebę zatrudnienia ochrony na miejscu.
Technologie systemu kontroli dostępu

Poza personalizowanymi identyfikatorami i bramkami obrotowymi mamy do dyspozycji również technologię radiową oraz biometryczną. Dzięki pierwszej z nich możemy każde drzwi w biurowcu dodać do systemu kontroli, wykorzystując technologię bezprzewodową. Użytkownik, który posiada kartę zbliżeniową i planuje dostać się do konkretnego pomieszczenia, musi poczekać na odpowiedź od systemu kontroli. Czytnik kart zbliżeniowych przesyła dane pobrane z karty użytkownika do najbliższego huba komunikacyjnego, który w następnej kolejności weryfikuje z systemem kontroli to, czy dany użytkownik jest upoważniony do wejścia. Technologia radiowa posiada kilka istotnych zalet: umożliwia kontrolę wszystkich drzwi w budynku za pomocą oprogramowania systemu kontroli dostępu, a jej instalacja jest tańsza i praktyczniejsza niż rozwiązania wymagające ingerencji w strukturę drzwi.

Biometria to specyficzna technika identyfikacji pracowników, która opiera się na rozpoznawaniu między innymi kształtu twarzy i dłoni, tęczówki oka, charakterystyki linii papilarnych, lub mowy. Pozwala to na wygodne przemieszczanie się po terenie biurowca bez przepustek i kart zbliżeniowych, które mogą zostać zgubione lub skradzione. Technologia biometryczna pozwala na perfekcyjną identyfikację osoby, a nie jedynie karty lub numeru z identyfikatora. Opiera się ona na rozpoznawaniu specyficznych cech organizmu człowieka, które są niepowtarzalne jak np. odcisk palca. To nasza dłoń służy nam za identyfikator, a specjalistyczne czytniki rozpoznają naszą tożsamość. Biometria zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, a także nie wymaga zapamiętywania skomplikowanych haseł oraz noszenia kart zbliżeniowych. GIODO, czyli Generalny Inspektor Danych Osobowych dopuszcza taki sposób identyfikacji pracowników w systemie kontroli dostępu.
Inteligentny budynek

BMS, czyli Building Management System to nazwa, która oznacza zintegrowany i zaawansowany system zarządzania wszystkimi instalacjami znajdującymi się w budynku. Struktura jego działania oparta jest na bazie czujników, które umożliwiają mu kontrolowanie każdego pomieszczenia. Jego nadrzędną funkcją jest monitorowanie, optymalizacja oraz integrowanie wszystkich procesów, które zachodzą w biurowcu. Dzięki temu system zarządzania budynkiem obniża koszty jego eksploatacji, podnosi komfort użytkowania powierzchni biurowych i dostosowuje warunki panujące w biurach do potrzeb pracowników. Sieć kamer i czujników pozwala mu inteligentnie analizować sytuację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

BMS steruje oświetleniem i decyduje o jego natężeniu, kieruje wentylacją i klimatyzacją, a w przypadku jakichkolwiek anomalii podejmuje określone działania naprawcze. Po wykryciu awarii jednego ze źródeł zasilania budynku, zintegrowany system zarządzania obiektem przełącza cały biurowiec na inne, w pełni działające. Decyduje o podstawieniu wind na najbardziej zatłoczone piętra, analizuje i dostosowuje powietrze w biurach, a w przypadku realnego zagrożenia pracowników organizuje sprawną ewakuację. Brzmi ekscytująco? To jeszcze nie koniec jego możliwości. BMS sprawuje kontrolę nad monitoringiem, który jest ściśle związany z systemem kontroli dostępu i personalizacji. Oznacza to, że kontroluje przepływ ludzi zatrudnionych w firmie za pomocą odpowiednio zlokalizowanych czytników kart zbliżeniowych, co pozwala monitorować działania i przemieszczanie się pracowników. W niedalekiej przyszłości idea inteligentnego budynku będzie dalej rozwijana, co oznacza, że system BMS zaskoczy nas jeszcze nie jednym udogodnieniem.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply