Kupię biznes oraz firmę (aktywa, pasywa) » W co warto inwestować aby nie stracić?

Kupno funkcjonującej firmy to sposób na inwestowanie nadmiaru środków finansowych. Jak powinno przebiegać postępowanie i na co zwrócić szczególną uwagę, aby transakcja w przyszłości przyniosła oczekiwane zyski?

Firma młoda, startup czy z tradycjami?

Kupując przedsiębiorstwo warto rozpoznać najpierw jego historię. Firmy z wieloletnią tradycją powinny posiadać bazę stałych kontaktów, kontrahentów i klientów. To może potwierdzać zasadność inwestycji, która ma duże szanse na zachowanie ciągłości sprzedaży i wysokości obrotów.

Doświadczone firmy jednak często potrzebują reorganizacji – tu problemem może być organizacja pracy, nadmiar personelu, brak optymalnie zorganizowanego podziału obowiązków itp. Takie zmiany będą pociągały za sobą koniczność przeprowadzenia niepopularnych – trudnych zmian w zakresie personalnym. Kolejnym elementem, z którym może przyjdzie się zmierzyć nowemu właścicielowi, jest stagnacja obrotów, zmniejszenie popytu na produkowane towary itp. Tu reorganizacja może sięgać procesu technologicznego i pociągać za sobą dodatkowe obciążenia finansowe, konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu, kontrahentów itp.

Nowa firma, czyli startup to z kolei możliwość szybkiej ekspansji, szybkich, plastycznych reorganizacji, brak problemów organizacyjnych. Z drugiej strony nie posiada ona ugruntowanej pozycji na rynku, stałego grona odbiorców i sprawdzonych kontrahentów, co znacznie podnosi ryzyko inwestycji.

W dziale Inwestowanie >> KUPIĘ FIRMĘ znajdą Państwo bogatą ofertę osób prywatnych oraz firm specjalizujących się w skupowaniu przedsiębiorstw. Z kolei w dziale Inwestowanie >> SPRZEDAM FIRMĘ opublikowana jest bogata oferta przedsiębiorstw przeznaczonych do kupienia. Są wśród nich zarówno firmy młode, jak i przedsiębiorstwa z kilkuletnią tradycją.

Przyszłość i teraźniejszość

Kupując firmę warto skupić się nie tylko na jej stanie obecnym. Wprawdzie stabilna pozycja przedsiębiorstwa na rynku, stały odbiór wytwarzanych dóbr, duże grono wiernych klientów to duże atuty firmy, które dają wysoką gwarancję zysku, jednakże to perspektywy rozwoju są najwyżej cenioną ofertą. Warto w trakcie procesu kupna nowego przedsiębiorstwa sprawdzić jego plany na przyszłość. Biznesplany rozwoju dają światło na dalszą perspektywę funkcjonowania firmy. Wskażą nowe możliwości ekspansji, wzrostu obrotów i dochodów.

Skupić się na aktywach czy pasywach firmy?

Kupując przedsiębiorstwo w całości decydujemy się na przejęcie zarówno jego aktywów, jak i pasywów (w znaczeniu rozpowszechnionym przez R.Kiyosakiego, nie w znaczeniu rachunkowym). Zazwyczaj wycena sprzedawanej firmy, szczególnie, kiedy znajduje się ona w kiepskiej sytuacji finansowej, skupia się na wycenie pasywów tj. nieruchomości, majątku ruchomego (samochody) itp.

Pasywa to istotny element istnienia przedsiębiorstwa, ale to nie one wyznaczają jego możliwości w zakresie pozyskiwania dochodów. Najważniejsze w kupowanym przedsiębiorstwie są aktywa – czyli elementy przynoszące realny zysk i możliwości rozwoju – np. wykorzystywane patenty, perspektywy rozwojowe, wykształcony personel, grono stałych klientów, sprawdzeni kontrahenci itp.

Czy warto kupować zadłużoną firmę?

Kupując przedsiębiorstwo trzeba najpierw rozpoznać stan jego finansów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zobowiązania firmy. Wynika to z przepisów, które stwierdzają, że kupując firmę przejmują Państwo jej zobowiązania finansowe. W ten sposób nowy właściciel odpowiada wspólnie za jej ewentualne długi z dotychczasowym właścicielem przedsiębiorstwa. W ten sposób wierzyciel może ściągać zobowiązania zarówno z dotychczasowego właściciela, który odpowiada za zobowiązania firmy bez ograniczeń, jak i z nowego właściciela odpowiadającego za długi kupionego przedsięwzięcia do wartości nabytego przedsiębiorstwa.

Nowy właściciel nie odpowiada za zobowiązania firmy w momencie, kiedy kupił przedsiębiorstwo nie posiadając wiedzy na temat jego długów. W takiej sytuacji należy jednak szczegółowo wykazać, że informacja taka została przed kupującym ukryta i pomimo staranności działań w zakresie przygotowanej transakcji kupna/sprzedaży nie można było przypuszczać, że zbywca ma jakiekolwiek zobowiązania.

Innym sposobem na kupno zadłużonej firmy bez konieczności spłaty jej zobowiązań jest nabycie przedsiębiorstwa w drodze egzekucji. Można także skorzystać z wyspecjalizowanych firm skupujących podmioty gospodarcze.

Gdzie szukać firm specjalizujących się w kupowaniu przedsiębiorstw?

Na rynku wciąż jest bardzo mało wyspecjalizowanych jednostek, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży firm lub ich udziałów. Gdzie zatem szukać podmiotów zainteresowanych kupnem przedsiębiorstw? Duże pole w tym zakresie oferuje Internet. W naszym Portalu e-B2B.org w dziale Inwestowanie >> KUPIĘ FIRMĘ stale publikowane są ogłoszenia o kupnie spółek i firm jednoosobowych.

Jeśli zainteresowani są Państwo stałym pozyskiwaniem informacji o przedsiębiorstwach skupujących firmy, lub reprezentują Państwo firmę poszukującą nowego właściciela, proponujemy bezpłatną rejestrację na naszym Portalu e-B2B.org, którą można zrealizować korzystając z linku REJESTRACJA. W ten sposób uzyskają Państwo dostęp do pełnej informacji o najnowszych ogłoszeniach i publikacjach przesyłanej do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Zapraszamy do skorzystania z tej wygodnej i wartościowej usługi.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *