Wszystko co musisz wiedzieć o Dyrektywach Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia to unijne regulacje prawne dotyczące różnych wyrobów. Jednolite wymagania producentów z wszystkich państw członkowskich pozwalają na stworzenie przejrzystego systemu i zlikwidowanie barier. Potwierdzeniem zgodności z wytycznymi jest oznakowanie CE na danym produkcie.

Przepisy te obejmują wyroby, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu i oddane do użytku. Producent umieszczając znak CE deklaruje zgodność produktu z wymaganiami i odpowiada za prawidłowość tej deklaracji.

Do jakich produktów stosuje się wymogi Dyrektyw Nowego Podejścia?

Te przepisy obejmują wiele różnych grup wyrobów. Są to maszyny i urządzenia techniczne np. wyroby niskonapięciowe, elektroniczne, proste zbiorniki ciśnieniowe. Poza tym Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą także środków ochrony indywidualnej oraz materiałów budowlanych oraz przyrządów pomiarowych i wind. Kolejne grupy to środki wybuchowe oraz pirotechniczne. Regulacje stawiają również wymagania w stosunku do różnego rodzaju wyrobów medycznych oraz in vitro. Co ciekawe Dyrektywy opisują też wymogi dla łodzi i jachtów rekreacyjnych, jak również kolei linowych.

Jakie dyrektywy należą do Dyrektyw Nowego Podejścia?

Dyrektywy Nowego Podejścia to szereg różnych dokumentów:

• 97/23/WE dotyczący urządzeń ciśnieniowych,
• 2009/105/WE obejmujący proste zbiorniki ciśnieniowe,
• 94/9/WE odnoszący się do sprzętu i systemów przeznaczone do użytkowania w miejscach, gdzie może występować atmosfera wybuchowa,
• 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej,
• 89/106/EWG zawierający wytyczne dla wyrobów budowlanych,
• 2006/42/WE czyli tzw. dyrektywa maszynowa,
• 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Często bywa tak, że jeden produkt musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w kilku dyrektywach. Ich zapisy są wobec siebie kompatybilne, a w wielu przypadkach częściowo pokrywają się. Maszyny i urządzenia produkcyjne czasami są objęte zarówno wymogami dyrektywy maszynowej, jak i dyrektywy ATEX odnoszącej się do użytkowania w atmosferze wybuchowej.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *